Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της κλινικής Θέρμης λειτουργεί από την ίδρυση της κλινικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δυναμικότητας 15 θέσεων.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού τη Κλινικής παρέχει σύγχρονες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας.

Η ΜΤΝ βρίσκεται στο ισόγειο της Κλινικής έχει εύκολή πρόσβαση, ειδική μέριμνα για τους ασθενείς με κινητικά προβλήματα και αναπτύσσεται σε τέσσερεις θαλάμους πολύ καλά φωτιζόμενους και κλιματιζόμενους. Για να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών υπάρχει ανεξάρτητη είσοδος στη ΜΤΝ πέραν αυτής της Κλινικής.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι υψηλού επιπέδου με μακρά εμπειρία στην αιμοκάθαρση.

Η ΜΤΝ διαθέτει δέκα πέντε μηχανήματα αιμοκάθαρσης σύγχρονης γενιάς , σύστημα επεξεργασίας νερού με δύο αντίστροφες οσμώσεις και ξεχωριστό θάλαμο για οροθετικούς ασθενείς.