Εργαστήρια

Η κλινική διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο εργαστήριο

Μικροβιολογικό
Βιοχημικό
Ανοσολογικό
Αιματολογικό

Επίσης διαθέτει ακτινολογικό με τμήμα υπερήχων.