Εξωτερικά Ιατρεία

Στην κλινική λειτουργεί εξωτερικό παθολογικό ιατρείο, παρακάτω γίνεται αναφορά στις ημέρες και ώρες των τμημάτων που δέχονται εξωτερικούς ασθενεις.

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Παθολογικά Περιστατικά
09:30 - 13:00
Παθολογικά Περιστατικά
09:30 - 13:00
Παθολογικά Περιστατικά
09:30 - 13:00
Παθολογικά Περιστατικά
09:30 - 13:00
Παθολογικά Περιστατικά
09:30 - 13:00
Πνευμονολογικά Περιστατικά
10:00 - 13:00
Πνευμονολογικά Περιστατικά
10:00 - 13:00
Διαβητολογικά Περιστατικά
10:00 - 13:00
Γαστρεντερολογικά Περιστατικά
16:00 - 18:00
Γαστρεντερολογικά Περιστατικά
16:00 - 18:00
Γαστρεντερολογικά Περιστατικά
16:00 - 18:00
Ιατρείο Πόνου
15:00 - 17:00