Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

Γατένιος Βιτάλ

Διευθυντές Ιατροί Τμημάτων

Νικόλαος Ασκεπίδης

Νεφρολογικό Τμήμα
Νεφρολόγος

Δημήτρης Μητσικάρης

Μικροβιολογικό Τμήμα
Μικροβιολόγος

Κώστας Βασιλειάδης

Ακτινολογικό Τμήμα
Ακτινολόγος
Συνεργάτες Ιατροί

Αναστασιάδου Κυριακή

Ειδικός Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Κότσης Κωνσταντίνος

Αιματολόγος - Ογκολόγος

Ογκολογικό Τμήμα

Αλέξανδρος Αράπογλου

Ειδικός Παθολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Γιώργος Ναλμπαντίδης

Γαστρεντερολόγος

ΟγκολογικόΤμήμα
Προϊσταμένες Τμημάτων

Μαυροπούλου Θεοδώρα

Προϊσταμένη Παθολογικής Κλινικής

Καραλίδου Υακίνθη

Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού