Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

Χασδάι Καπόν

Διοικητικός Υπεύθυνος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά από το 1991.
Σπούδασε οικονομικά στο L.S.E. και μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Georgetown University.
Από το 1991 έως και το 2008 συνίδρυσε, συνδιοίκησε μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών ασφαλιστικών, επενδυτικών και τραπεζικών εταιρειών.
Από το 2011 έως το 2015 διετέλεσε Αντιδήμαρχος στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Από το 2015 είναι Διοικητικός Υπεύθυνος στην Κλινική Θέρμη.

Διευθυντές Ιατροί Τμημάτων

Άγγελος Κλείτσας

Παθολογικό Τμήμα
παθολόγος – διαβητολόγος

Σταύρος Πατσιάλας

Νεφρολογικό Τμήμα
Νεφρολόγος

Δημήτρης Μητσικάρης

Μικροβιολογικό Τμήμα
Μικροβιολόγος

Κώστας Βασιλειάδης

Ακτινολογικό Τμήμα
Ακτινολόγος
Συνεργάτες Ιατροί

Αναστασιάδου Κυριακή

Ειδικός Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Μαρία Σιδηροπούλου

Νεφρολόγος

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Δημήτρης Καραχάλιος

Παθολόγοι - Ογκολόγοι

Ογκολογικό Τμήμα

Αλέξανδρος Αράπογλου

Ειδικός Παθολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Γιώργος Ναλμπαντίδης

Γαστρεντερολόγος

ΟγκολογικόΤμήμα

Καλλιόπη Τσακίρη

Ειδικός Παθολόγος

ΟγκολογικόΤμήμα

Χρυσοβαλάντης Παρίσης

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Ιωσηφίδου Μαρία

Ιατρός Παθολογικής

Παθολογικό Τμήμα

Αλέξανδρος Μυροφορίδης

Γαστρεντερολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Χρήστος Δόντας

Ιατρός Καρδιολόγος

Παθολογικό Τμήμα

Προϊσταμένες Τμημάτων

Μαυροπούλου Θεοδώρα

Προϊσταμένη Παθολογικής Κλινικής

Μπάρμπα Μαρία

Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού